Duikkeuring in Amsterdam

Iedereen die wil werken onder water is wettelijk verplicht zich jaarlijks duikmedisch te laten keuren. Voor offshoreduikers gold deze verplichting al langer. Sinds 01 januari 2003 is de duikmedische keuring krachtens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor alle beroepsduikers. Deze keuring moet gebeuren door een gecertificeerde duikarts.

Sportduiken of scuba diving is een mooie sport, die evenwel risico's met zich meebrengt. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Een arts met deskundigheid op duikmedisch gebied zal de duiker onderzoeken en de risico's bespreken. Vervolgens wordt bekeken of de onderzochte duiker specifieke en persoonlijke risico's heeft, of deze acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Keuringonline.nl.

Welkom op KeuringOnline.nl

Over KeuringOnline


Voor bezoekers

Op onze website vindt u algemene informatie over verschillende keuringen. Daarnaast wordt vraag een aanbod bij elkaar gebracht. We bieden de bezoekers de mogelijkheid om instellingen of bedrijven te vinden die zij anders misschien niet gevonden zouden hebben.

Voor keuringsaanbieders

Op www.keuringonline.nl kunt u als aanbieder van keuringen een plekje krijgen om uw diensten te presenteren aan onze bezoekers. U kunt genoemd worden als instelling of bedrijf en zelfs een koppeling krijgen waarmee een bezoeker direct een afspraak kan maken. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier.